Ciamar a cur a-steach

Tha sinn an-dràsta a’ fastadh airson nan dreuchdan a leanas:

  • Chan eil beàrnan ann an-dràsta

Feuch an cuir thu do CB, leis an t-suidheachadh anns a bheil thu airson tagradh a dhèanamh anns an loidhne cuspair, gu info@intokildare.ie

Is e Into Kildare am bòrd turasachd oifigeil airson Siorrachd Chill Dara. Ag obair le còrr air 100 gnìomhachas turasachd is aoigheachd thar gach roinn den ghnìomhachas, bidh Into Kildare ag adhartachadh na siorrachd gu margaidhean dachaigheil agus eadar-nàiseanta gus Cill Dara a dhèanamh na cheann-uidhe as fhiach tadhal.

Leis na tha de thagraidhean a gheibh sinn is dòcha nach bi e comasach dhuinn freagairt dìreach a thoirt do gach tagraiche agus mar sin chan fhaod thu cluinntinn bhuainn mura h-eil thu soirbheachail ann a bhith a’ ruighinn an ath ìre den phròiseas fastaidh, ach tha sinn ag aithneachadh agus a’ cur luach air d’ ùidh ann an obair. leinn.