Prìomhachas Ro-innleachdail 4: A' daingneachadh Ceangal Ceann-uidhe & Ruigsinneachd

Gnìomh 15: Brosnaich gabhail ri prionnsapalan dealbhadh uile-choitcheann

Le bhith a' gabhail ri prionnsabalan dealbhadh coitcheann (ie a' dèanamh àiteachan turasachd, àiteachan-fuirich agus seirbheisean ruigsinneach dha na h-uile) leigidh sin do bhuidheann nas fharsainge de dhaoine tlachd fhaighinn às an eòlas aca air turasachd ann an Cill Dara. Tha seo a’ toirt a-steach òigridh, sean, agus daoine le diofar chomasan. Bidh gnìomhachasan turasachd ùra agus gnàthaichte air am brosnachadh gus gabhail ri prionnsapalan de dhealbhadh uile-choitcheann agus dealbhadh aois càirdeil ann an leasachadh agus obrachadh nan gnìomhachasan aca.

 

Bidh Into Kildare a’ co-obrachadh le Lìonra Ruigsinneachd Siorrachd Chill Dara agus Comhairle Siorrachd Chill Dara gus gnìomhachasan turasachd a bhrosnachadh gus gabhail ri prionnsapalan dealbhadh uile-choitcheann.